بند بازی نما

بند باز نمای ساختمان

بند باز نمای ساختمان

بندباز بند باز به فردی گفته می شود که بدون نیاز به بالا بر یا داربست و کلایمر با استفاده از طناب راپل ( طناب ابریشمی مخصوص نمای ساختمان) اقدام…

دکمه تماس و تخفیف ویژه