سنگ سابی

سنگسابی

سنگسابی  سنگسابی در واقع یکی از زیرمجموعه های کفسابی به حساب می آید، و می توان گفت که در عمل سنگسابی لایه برداری هر نوع سنگ با دستگاه های مخصوص…

تماس با ما

  شماره تماس با استادکار 353 52 52 0912  بهاری    همه مناطق تهران و کرج و حومه و کلیه استان ها و کشور عراق و ترکیه و کشور های…

دکمه تماس و تخفیف ویژه