کف سابی پارکینگ

کف سابی پارکینگ

کف سابی پارکینگ

پارکینگ ساختمان و ادارات و شرکتها و مراکز تجاری به علت تردد وسیله نقلیه در اثر مالیده شدن سیاهی
لاستیک های خودروها اغلب تیره و جرم فراوانی به خود میگیرد هم چنین به علت سنگینی خودرو ها سنگها
اغلب بعد از چند سال لق میشوند که در این گونه موارد برای حل سیاهی و جرم و یکدست شدن سنگ کف
پارکینگ ها و پر کردن فضای بین سنگها و هم چنین یکدست کردن سنگها در عین عملیات کفسابی

سنگسابی پارکینگ

کف سابی پارکینگ

کف سابی انواع سنگهای پارکینگ با بهترین کیفیت

فرایند کفسابی پارکینگ:

باعث از پاک رفتن کامل خط لاستیک خودرو ها میشود
کف را به طور کامل یک دست و صاف می کند
باعث براقیت فوق العاده سنگ کف میشود

در صورت بتنی بودن کف پارکینگ کف سابی پارکینگ را باید با لقمه سنگ الماسی زد
تا به طور کامل یکدست شود

سنگ سابی - نماشویی - تمیز کردن سنگ - براق کردن سنگ - درخشان کردن سنگ - صیقل دادن سنگ

قیمت |کفسابی |کف سابی |سنگ سابی |ساب زدن |سنگ |کف |پارکینگ |راه پله |پایگرد |لابی |ساختمان |هتل |شرکت |تهران |کرج

کفسابی پارکینگ |پذیرایی | پله |پاگرد |راه پله |سنگسابی کفسابی و سنگسابی در درجه اول برای براقیت و درخشش و زدودن هر گونه جرمو کثیفی یا پاک کردن هر چیز…

دکمه تماس و تخفیف ویژه