شستشوی نما

شستشوی نما

 

 

 

شستشوی نما

 

 

شستن نمای ساختمان امروزه هوای آلوده شهر ها
از جمله تهران  و کرج مشکلاتی را برای ساختمان ها
به وجود آورده است نمای ساختمان یکی از قسمت هایی
است که به دلیل تماس مستقیم با دوده و آلودگی هوا در شهر
هایی که شاخص آلودگی بالایی دارند کثیف میشود و ظاهری تیره
و روغنی به خود میگیرد

 

شستن نمای ساختمان باید فقط به وسیله آب یا مواد شوینده غیر اسیدی
انجام شود اسید شویی نما اگرچه در ابتدا نمای سنگی ساختمان را سفید
می کند اما به دلیل آن که رویه سنگ را تخریب کرده در آینده باعث میشود
سطح خلل و فرجی که به وسیله اسید روی سنگ ایجاد شده محلی برای
جمع شدن دوده و آلودگی و جرم شود

 

هزینه شستن نمای ساختمان

 

هزینه شستن نمای ساختمان به نوع نما بستگی دارد نمای آجری سخت ترین
نوع نما برای شستن و نمای سنگ مشک راحت ترین نما برای شستن است

 

دکمه تماس و تخفیف ویژه